prointer.rs Prointer IT Solutions and Services :: Dobrodo?li

prointer.rs
Title: Prointer IT Solutions and Services :: Dobrodo?li
Keywords: Prointer, Beograd, Srbija, Bellevue, SAP, Biling, Printing
Description: Prointer, vode?a IT kompanija u Srbiji.
prointer.rs is ranked 4179726 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,598. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. prointer.rs has 43% seo score.

prointer.rs Information

Website / Domain: prointer.rs
Website IP Address: 217.26.210.156
Domain DNS Server: dns2.eunethosting.com,dns1.eunethosting.com

prointer.rs Rank

Alexa Rank: 4179726
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

prointer.rs Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,598
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $377
Yearly Revenue: $4,598
Daily Unique Visitors 1,159
Monthly Unique Visitors: 34,770
Yearly Unique Visitors: 423,035

prointer.rs WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Wed, 10 Aug 2016 07:05:42 GMT
Server Apache/2.0.58 (Unix) DAV/2

prointer.rs Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Prointer 8 2.62%
Beograd 1 0.28%
Srbija 0 0.00%
Bellevue 0 0.00%
SAP 4 0.48%
Biling 0 0.00%
Printing 0 0.00%

prointer.rs Traffic Sources Chart

prointer.rs Similar Website

Domain Site Title

prointer.rs Alexa Rank History Chart

prointer.rs aleax

prointer.rs Html To Plain Text

Prointer IT Solutions and Services :: Dobrodo?li HOME Naslovna Klijenti O nama Zaposlenje Kontakt Microsoft Partner Microsoft je svetski lider u oblasti operativnih sistema namenjen serverima i radnim stanicama. U paleti njegovih proizvoda nalazi se sve ?to je potrebno da svaki sistem radi brzo, bezbedno i efikasno. Dalje Oracle Gold Partner S po?etkom 2014. godine smo postali zvani?ni Oracle Gold Partner za Srbiju. Na?i in?enjeri Vam stoje na usluzi. Dalje CISCO Na?a kompanija je CISCO partner. U na?em timu mo?ete na?i sertifikovane CISCO in?enjere koji ?e re?iti svaki va? problem. Dalje SAP Gold Partner Efikasna kontrola celokupnog radnog procesa od strane menad?menta, kao i optimizacija proizvodnih i radnih resursa. Prointer svojim Gold partnerskim statusom opravdava status vode?eg SAP implementatora u zemlji. Dalje HP Na?a kompanija je HP partner za podru?je Srbije. Pored perifernih ure?aja u ponudi imamo i odli?ne HP servere. Dalje EMC2 Na?a kompanija je EMC2 partner za podru?je Srbije. Dalje HOME Na?i partneri: Microsoft ORACLE Cisco SAP HP EMC2 Re?enje za konsolidaciju poslovne ?tampe Vi?e informacija Aplikativno re?enje obra?una i naplate potra?ivanja od klijenata. Vi?e informacija Prointer IT Solutions and Services Prointer IT Solutions & Services je osnovana 1999. god. Za veoma kratko vreme postala je vode?a kompanija na polju Informacionih Tehnologija. Kompanija se primarno bavi implementacijom kompletnih IT re?enja, sistem integracijom, optimizacijom poslovne ?tampe, IT konsultantskim uslugama. Imamo partnerske odnose sa vode?im IT kompanijama u svetu. Na?i klijenti su najve?e doma?e industrijske i komercijalne kompanije, dr?avna administracija i javna uprava. Energosoft AD Novi Sad je osnovan je 1992. godine u Novom Sadu, kao Preduze?e informati?kog in?enjeringa. Dru?tvo se bavi projektovanjem i izradom informacionih sistema i telekomunikacionih mre?a, isporukom aktivne i pasivne mre?ne opreme, obukom i konsultantskim uslugama. Energosoft AD Novi Sad je u sastavu kompanije Prointer IT Solutions and Services. Partnerstva SAP - Gold Partner Oracle - Gold Partner Microsoft - Silver Partner HP - Silver Partner Cisco - Select Partner EMC - Authorized Partner Na?a re?enja ProPrint ProBilling ProMedia Kontakt Dunavska bb, 11000 Beograd Telefon: +381 11 20 84 030 Telefon: +381 11 27 59 457 Fax: +381 11 20 83 898 office@prointer.rs Lokacija Prointer na ve?oj mapi Naslovna Klijenti O nama Partneri Kontakt ? Copyright 2014 Prointer IT Upitnik Nazad na vrh strane

prointer.rs Whois

Domain Name: PROINTER.RS